CHƯƠNG TRÌNH GIÁ KHUYẾN MẠI KÍCH CẦU - CHÀO HÈ 2015

Thực hiện chính sách kích cầu và hỗ trợ giá cho Hành Khách. HongKong Airlines triển khai ra thị trường CHƯƠNG TRÌNH GIÁ KHUYẾN MẠI KÍCH CẦU - CHÀO HÈ 2015 cụ thể như sau:
1. Đường bay HANOI-HONGKONG: Giá Khứ hồi từ 115$ và 150$
2. Đường bay HANOI-HONGKONG: Giá Khứ hồi từ 105$ (Giá áp dụng cho nhóm GV2)
3. Chính sách giá EARLY BIRD - AP45 (xuất vé trước ngày khởi hành 45D)
- Đường bay HANOI-HONGKONG: Giá Khứ hồi từ 95$- Đường bay HANOI-CHINA: Giá Khứ hồi từ 190$ (PEK/ TSN/ SHA/ HGH/ NKG/ CTU/ CKG/ FOC/ SYX/ HAK)
- Đường bay HANOI-JAPAN: Giá Khứ hồi từ 165$ (OKA/ KOJ/ CTS)
- Đường bay HANOI-TAIPEI: Giá Khứ hồi từ 200$ (OKA/ KOJ/ CTS)