Voucher khuyến mãi 3 ngày 2 đêm tại FLC Luxury Hotel Sầm Sơn và FLC Luxury Hotel Quy Nhơn

Giá Bán: 3.250.000
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Bao gồm ăn sáng dành cho 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi.
Thời gian áp dụng Voucher: Từ 1/1/2017 – 31/12/2017.

 

 

1. Điều kiện sử dụng Voucher:

Địa điểm áp dụng:

 • FLC Luxury Hotel Sầm Sơn 
 • FLC Luxury Hotel Quy Nhơn 
 • Kỳ nghỉ 03 ngày 02 đêm tại phòng khách sạn của Khách sạn 
 • Áp dụng đối với loại phòng Studito Suite tại FLC Luxury Hotel Quy Nhơn. 
 • Áp dụng đối với loại phòng Studio Suite và Studio Living tại FLC Luxury Hotel Samson.

2. Chính sách phụ thu cuối tuần, giai đoạn cao điểm và Lễ Tết như sau:

FLC Luxury Hotel Sầm Sơn:

 • Phụ thu giai đoạn h (từ 1/5/2017 đến 31/8/2017): 800,000VND/voucher 
 • Phụ thu 2 ngày cuối tuần (thứ 6 & thứ 7): 800,000VND/voucher. 
 • Phụ thu giai đoạn Lễ/Tết: 1,200,000VND/voucher và các bữa ăn b t buộc theo chính sách của từng khách sạn

FLC Luxury Hotel Quy Nhơn:

 • Phụ thu giai đoạn h (từ 1/5/2017 đến 31/8/2017): 1,000,000VND/voucher 
 • Phụ thu 2 ngày cuối tuần (thứ 6 & thứ 7): 1,000,000VND/voucher. 
 • Phụ thu giai đoạn Lễ/Tết: 1,600,000VND/voucher và các bữa ăn b t buộc theo chính sách của từng khách sạn

Lưu ý:

 • Trong trường hợp booking rơi vào cuối tuần và trong giai đoạn h thì sẽ áp dụng 2 lần phụ thu. 
 • Trong trường hợp booking rơi vào cuối tuần và trong giai đoạn Lễ Tết thì sẽ áp dụng 1 lần phụ thu Lễ Tết.

3. Chính sách phụ thu trẻ em:

 • Trẻ em từ 6 – 12 Tuổi (Không giường phụ): 400.000VNĐ/Voucher
 • Trẻ em từ 06 – 12 Tuổi (có giường phụ): 1.000.000VNĐ/Voucher
 • Giường phụ người lớn (> 12 Tuổi): 1.600.000VNĐ/Voucher

Hotline: 0904.77.2000