Ấn Độ 07 ngày - Hành hương + Taj Mahal

Ấn Độ 07 ngày - Hành hương + Taj Mahal
( Delhi-Gaya-Bodhgaya-Nalanda- Rajgir-Varanasi-Agra-Delhi)
Giá trọn gói từ HCM: 28.900.000 VNĐ
Giá trọn gói từ HAN: 30.500.000 VNĐ
Lịch K/H dự kiến: Thứ 7 hàng tuần (đi thứ 7, về thứ 6)

Ấn Độ- Nepal 09 ngày với Tứ Đại Đồng Tâm – Đầy đủ cho một chuyến hành hương phổ thông

Ấn Độ- Nepal 09 ngày với Tứ Đại Đồng Tâm – Đầy đủ cho một chuyến hành hương phổ thông.
( Delhi-Lucknow-Sravasti-Lumbini*Nepal- Kushinagar-Vashali-Patna- Rajgir- Nalanda-Bodhgaya- Varanasi-Sarnath-Delhi)
Giá trọn gói từ HCM: 32.900.000 VNĐ
Giá trọn gói từ HAN: 34.500.000 VNĐ
Lịch K/H dự kiến: Thứ 6 hàng tuần (đi thứ 6, về thứ 7).

Ấn Độ- Nepal 10 ngày với Tứ Đại Đồng Tâm & Taj Mahal.

Ấn Độ- Nepal 10 ngày với Tứ Đại Đồng Tâm + Taj Mahal.
(Delhi-Varanasi-Sarnath-Bodhgaya-Nalanda-Rajgir-Vashali-Kushinagar Lumbini*Nepal-Gorakhpur-Agra-Delhi)
Giá trọn gói từ HCM: 33.900.000 VNĐ
Giá trọn gói từ HAN: 35.500.000 VNĐ
Lịch K/H dự kiến: Thứ 5 hàng tuần (đi thứ 5, về thứ 7)