Hương vị Ý

Hành trình: Hương vị Ý (Hà Nội - Rome - Florence - Tuscan - Pisa - Parma - Bologna - Venice - Hà Nội)
Lịch trình: 12 ngày/11 đêm
Biểu giá từ: Liên hệ để biết giá