Mỹ 2 Bờ 12 ngày

Hành trình: Toàn cảnh Hoa Kỳ (New York - Philadelphia - Washington D.c - Los Angeles - San Diego - Las Vegas - San Francisco)
Lịch trình: 12 ngày/11 đêm
Biểu giá: từ 85.000.000 VND/Khách

Mỹ 2 Bờ 10 ngày

Hành trình: Toàn cảnh Hoa Kỳ (New York - Philadelphia - Washington D.c - Los Angeles - Las Vegas)
Lịch trình: 10 ngày/9 đêm
Biểu giá: từ 69.900.000 VND/Khách

Bờ Tây Hoa Kỳ

Hành trình: Toàn cảnh Bờ Tây Hoa Kỳ (San Francisco - San Jose - Las Vegas - Los Angeles - San Diego)
Lịch trình: 9 ngày/8 đêm
Biểu giá: từ 72.500.000 VND/Khách