MELBOURNE – CANBERRA - SYDNEY

Hành trình: Melbourne – Canberra - Sydney
Lịch trình: 7 ngày 6 đêm – bay với Thaiairway
Biểu giá từ: 65.990.000 VNĐ/Khách

Khám phá nước Úc 7 ngày 6 đêm

Hành trình: Khám phá nước Úc 7 ngày 6 đêm
Lịch trình: 7 ngày/6 đêm
Biểu giá từ: 51.990.000 VND/Khách

Khởi hành : 10,28/10; 15,28/11; 16/12