Du xuân cùng chuột túi

Hành trình: Du xuân cùng chuột túi  SYDNEY – CANBERRA - MELBOURNE
Lịch trình: 7 ngày/6 đêm
Dự kiến khởi hành: Mùng 1 (08/02); Mùng 2 tết (09/02) 
Biểu giá từ: 59.900.000 VND/Khách