Bali-Indonesia

Lịch trình: 4 ngày/3 đêm
Hành trình: Bali
Biểu giá: 19.990.000 VND/khách áp dụng cho nhóm từ 2 - 4 khách
            19.390.000 VND/khách áp dụng cho nhóm từ 5 - 6 khách
            18.990.000 VND/khách áp dụng cho nhóm từ 7 - 9 khách
             Đoàn từ 10 khách trở lên vui lòng liên hệ để biết giá

Singapore 4 ngày

Lịch trình: 4 ngày/3 đêm
Hành trình: Singapore
Biểu giá: từ 13.600.000 VND/Khách

Bangkok - Pattaya

Lịch trình: 5 ngày/4 đêm
Hành trình: Bangkok - Pattaya
Biểu giá: từ 8.390.000 VND/Khách